Stort matsvinn
Det kastes store menger frukt og grønt fordi de er litt rare (i fasongen, størrelsen og fargen). Vi må bli beviste forbrukere som også velger det rare, da blir matsvinnet mindre og det blir mat til flere.
Hvorfor er det krise?
Når man velger å bruke ordet krise, er det fordi matsystemet er i en betydelig forandring som kan lede til en krevende matsituasjon i fremtiden.
EMV (egne merkevarer)
EMV tar plassen for produsentenes merkevarer. Skal vi ha et mangfold av matprodusenter må konkurransen være rettferdig. Færre produsenter gjør matsystemet mer sårbart.
Mer import, mindre norsk
Norsk matproduksjon er viktig for vår matberedskap. I tillegg er det viktig at vi tar vare på denne kunnskapen for kommende generasjoner. Levende landbruk, betyr levende bygder.
Mindre kunnskap om mat?
Kunnskapen vi har om mat er vanligvis kun om næringsinnhold og energi, men det er ikke alt. For at vi skal ha et rettferdig og bærekraftig matsystem, må ha mer kunnskap og hele matverdikjeden.
ET MATYSTEM
I KRISE
Hvilke utfordringer har matsystemet?
Manglende samarbeid
Matprodusenten har snart ingen ting å si, heller ikke kunden. Skal vi løse problemene i matsystemet, må man samarbeide bedre og ta vare på matprodusenten – det er jo tross alt de som gjør jobben.
Hva er egentlig et matsystem?
Kort fortalt inkluderer matsystemet hele verdikjeden – fra produksjon, til bearbeiding, distribusjon, handel og konsum. Fra jord til bord helt enkelt.
Hva kan du gjøre?

Vi kan alle bidra til å forbedre verden ved å øke vår kunnskap om mat, ikke bare fokusere på næringsinnhold og energi, men også forstå hele matverdikjeden. Vi kan støtte mangfoldet av matprodusenter ved å velge produsentenes merkevarer fremfor EMV. Ved å prioritere norsk matproduksjon kan vi opprettholde vår matberedskap og sikre kunnskapsoverføring til kommende generasjoner.


Gjennom å bli medlem i Mattorgets kundeklubb tar du et stort skritt mot en mer bærekraftig fremtid. I kundeklubben vil du få tilsendt tips og triks, tilbud, informasjon om våre produsenter, oppskrifter og mye annet.


Meld deg inn Mattorget sin kundeklubb og få -5% rabatt på alt alt av frukt å grønt frem til 18.mai!


Du blir medlem i kundeklubben gjennom å sende MATTORGET Fornavn Etternavn til 27333. Eller så kan du fylle ut skjema under og trykke på knappen. Det blir ikke enklere enn det!

Bli med i Norges mest bærekraftige kundeklubb!
Meld deg inn i kundeklubben
I kundeklubben vil du få tilsendt tips og triks, tilbud, informasjon om våre produsenter, oppskrifter og mye annet.
Gjennom å melde deg inn i Mattorgets kundeklubb, samtykker du at du vil bli tilsendt fordeler, tilbud og annen elektronisk markedsføring, herunder SMS, e-post o.l.