Om oss

Vi etablerte oss med målet om demokratisere handel av mat. Vi vil skape et matmangfold for store og små produsenter som er lett tilgjengelig for kunden. Demokratisering innbærer mer variasjon, mer transparens og økt rettferdighet for de som produserer maten. Dette er nøkkelen til lokal verdiskapning, et bedre miljø og en bærekraftig matproduksjon.

Visjon og verdier

Mattorgets visjon er å lage smart teknologi hvor at mat kjøpt direkte fra produsenten, er tilgjengelig der kunden er. Skape et mangfold av mat med høy kvalitet og til folkelige priser nær kunden - mat som bidrar til en bærekraftig fremtid og som gir bedre vilkår for produsentene. Vi skal skape et rettferdig, bærekraftig og demokratisk matsystem – for alle.

Vi er transparente

Vi har fokus på produsenten, matens historie, opprinnelse og bærekraft. Kunnskap er et teama i alt vi gjør. Vi skal gjøre det enkelt å få innblikk i hele verdikjeden.

Vi er rettferdig

Vi ønsker at produsentene skal få mer av verdiskapningen de bidrar til. Vi strever etter at kunden skal få et større matmangfold og sunnere mat.

Vi innoverer

Vi ønsker utfordre og skaper nye veier. Vi fantaserer, bygger, finjuster, vokser og utvikler for å lage et mangfold.

Vi elsker all mat

Vi ønsker å skape glød, lyst og fornøyelse rundt maten. Når du er mer engasjert i maten du spiser, bringer du matens verdi tilbake.