Hvordan arbeider Mattorget med bærekraft?
EMV (Egen merkevare)

Vi har ikke EMV-produkter i vårt produktsortiment, da det strider mot rettferdighets-prinsippet. Vi mener det er mest bærekraftig å ha «fair play» for våre leverandører.

Samarbeid

Vi mener at samarbeid med våre leverandører er det beste grunnlaget for å skape en bærekraftig matverdikjede – derfor snakker vi om en «vårtur» istedenfor «høstjakt»
Lokalmat
For oss, så handler lokalmat om mye er enn kortreist – det handler om lokale arbeidsplasser, et variert arbeidsliv, gi små produsenter en markedskanal slik at de kan vokse, mattradisjoner, matkultur, produsentfokus, lokale matsystem, nærhet til de som lager maten
Matsvinn
Kasting av mat er et gigantproblem. Mattorget arbeider hardt for å bidr til redusert matsvinn ved tar godt vare på frukt og grønt i butikk og på lager. Før frukt og grønt blir for dårlig reduseres prisen slik at kunden får et sterkere insitament til å kjøpe noe som er av litt lavere kvalitet med fullgodt til mat. Vi er også opptatt av å gi kundene kunnskap om at mye mat kan brukes etter utløpsdato. Slik kunnskap er bærekraftskunnskap.
Det gode matvalget
Mat skal smake godt, men også vært sunt. Bærekraft handler så absolutt om god helse for mennesket. Mattorget gjør det enklere å ta det gode matvalget – det ser man tydelige på vareutvalget. Vi fokuserer spesielt på frukt og grønt og oppmuntrer til å lage man fra bunnen. Gode råvarer kjennetegner Mattorget, vi er flinkt på sesong og fokuserer på norske produkter.
Kunnskap
Kunnskap er veien til et bærekraftig samfunn, derfor er Mattorget involvert i flere FoU-prosjekter som skal bidra til økt kunnskap om en bærekraftig matverdikjede sett fra et miljø, økonomisk og sosialt perspektiv. Skal vi lykkes med bærekraftsarbeidet må man tenke og arbeide helhetlig.
Energi
Redusert energiforbruk er bærekraftig, derfor effektivisere Mattorget slik at det trengs mindre butikkareal og dermed mindre energi. Det arbeides også for gjenbruk av emballasje og kortest mulig transport.