DET GAMLE RØGERI
Vi startet produksjon og salg i 2012 i Trøndelag, men flyttet til Sandefjord januar 2014. Selskapet ble etablert av Odd-Kåre Aalberg og Anne Gran. Odd-Kåre hadde 25 års erfaring i dette faget fra Trondheim og vant raskt tillit i det profesjonelle markedet her på Østlandet. Under tiden ble Anne også opplært i dette faget av Odd-Kåre og fra og med januar 2017 har Anne hatt produksjonsansvaret og utvidet med spekeprodukter i 2018.
Beste lokalmaten fra hele Norge
Vi foredler alle typer dyr og stykningsdeler. Vi samarbeider tett med oppdrettere som har god dyrevelferd og økologisk eller tett opp til økologisk som mulig. F.eks. Gammalnorsk Spælsau som holder kulturlandskapet nede på diverse øyer i Vestfold og andre nærområder. Fjellgris fra Valdres og mye vilt fra ulike fjellområder. Villaks, annen vill fisk og hval.
Kontakt
+47 952 06 454

Stockfleths gate 2
3210 Sandefjord