DYSTER GÅRD
Dyster Gård er en av seks urgårder i det som i dag er Ås kommune. Gården har vært i familiens eie siden 1899. Johan Bjørneby er femte generasjon, og driver sammen med kona Tove allsidig med ammekuer, frilandsgris, korn og frøproduksjon. Vi har drevet med kjøttproduksjon siden 1999, og har i dag 50 mordyr av storfe og 5 purker på gården.
Kvalitet i alle ledd
Kvalitet og dyrevelferd i matproduksjonen står sentralt i drifta. Familiens store interesse i å skape gode og rene produkter, motiverer oss til å hele tiden utvikle og forbedre produksjonen vår.
Vi jobber for at behandlingen av jorda, sortene som dyrkes og måten foret ivaretas på, skal legge grunnlaget for den beste fôrsammensetningen for dyra våre. En helhetlig produksjon med fokus på dyras miljø og velferd, samt kvalitet i foredlingen av kjøttet, gjør at vi leverer et kjøttprodukt med enestående høy kvalitet.
Kontakt

+47 906 28 512


Dysterveien 3
1435 Ås